top of page

Stedelijke innovatie & Burgerparticipatie

 

Het Stadslab Maashaven in Rotterdam

Het Stadslab Maashaven brengt sinds 2017 bewoners, bedrijven en overheid bij elkaar om vanuit gemeenschappelijke waarden de Maashaven in Rotterdam te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van een Maatschappelijk Programma van Eisen dat is samengevat in

'7 gouden regels'

 

Leden van het Stadslab dragen allemaal bij aan het sterker maken van het Maashavengebied. We bundelen deze activiteiten aan de hand van 4 pijlers, om zo samenwerking te bevorderen tussen bewoners, bezoekers, bedrijven, overheid, culturele- en maatschappelijke instellingen. Zien waar we toe in staat zijn? Bekijk de

'4 pijlers'

Stadslab Maashaven wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

STADSLAB
PIJLERS
Stadslab Maashaven_overzicht_28-01-2021V

 

LEDEN

 

WIJKCOMMITE TARWEWIJK GEMEENTE ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM WIJKCOOPERATIE AFRIKAANDERWIJK HAVENBEDRIJF ROTTERDAM HOGESCHOOL ROTTERDAM VITIBUCK ARCHITECTEN STEBRU AIR ROTTERDAM SCULPTURE INTERNATIONAL ROTTERDAM CULTUREEL DENKWERK DE TENDERS CULTUURWERKPLAATS TARWEWIJK HOMMES QUACKER PEPSICO VAN LEEUWEN RECYCLING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA IK BEN WIJ WIJKRAAD AFRIKAANDERWIJK CULTUUR CONCREET MAASSILO VELDACADEMIE STICHTING DOCK STICHTING RENOVATIE ELEVATOREN MAASHAVEN GEBIEDSCOMMISSIE CHARLOIS TRANSFORMERS PAVILJOEN ... AAN HET WATER ROVA BEHEER THUIS OP STRAAT DIT IS ZUID WERKLICHT GALERIE NIFFO EXPERTISE CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE SKAR FUTURE IN DANCE TU DELFT

Leden
pijler: kansen creeren

KANSEN CREEREN

Met leden van het stadslab creëren we kansen door rond en in de haven samen te werken op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en werk.

Er bestaat een discrepantie tussen vraag en aanbod van werk; biedt een lokaal uitzendbureau een oplossing?

Welke kansen brengt de aanleg van het getijdenpark met zich mee op het gebied van opleidingen voor jongeren uit de buurt? Welke partijen hebben we daarvoor nodig? Is een operationele basis hiervoor in de haven noodzakelijk?

ONTMOETEN

We willen de Maashaven gebruiken als een plek om elkaar te ontmoeten. Zowel de bereikbaarheid als de aantrekkelijkheid van de kades laten echter veel te wensen over. Hoe kunnen we het buitengebied langs het water transformeren tot een prettige ontmoetingsplaats zonder dat we daarmee gebruik van de haven belemmeren?

Is de door velen gedroomde loop-fietsbrug tussen de Tarwewijk en Katendrecht een realiseerbaar vergezicht?

ONTMOETEN

Educatie

Het gebied wordt dankzij de aanleg van een getijdenpark in de toekomst groener en duurzamer. Dit schept kansen om een gebrek aan informatie en bewustzijn onder bewoners over duurzaamheidsvraagstukken tegen te gaan. Moet er hiervoor een informatie- of educatiepunt komen? En, zijn kunst en cultuur geschikte middelen bewoners en bezoekers voor te lichten over de betekenis van de haven in de stad met de ambitie te verduurzamen?

EDUCATIE

Activeren

Er gebeurt ontzettend veel in de wijken rondom de Maashaven. Helaas is dat nog niet bij veel bewoners en bezoekers bekend. Zijn de kades en het water geschikte plekken om deze activiteiten zichtbaar te maken?

Met een verdichting van woningen binnen het gebied zien we een groeiende vraag naar aantrekkelijke buitenruimte. Door activiteiten te organiseren in de publieke buitenruimte rondom de Maashaven ontstaat de behoefte de buitenruimte op een aantrekkelijke manier in te richten.

ACTIVEREN
programma

9 Maart 2023

Nieuwsbrief #23

17 Maart 2022

Bijeenkomst #8

Reactiedocument Participatietraject Nelson Mandelapark

17 Augustus 2021

Nieuwsbrief #21

27 November 2020

Nieuwsbrief #20

19 November 2019

Bijeenkomst #7

Reactiedocument Participatietraject Park Maashaven

17 juni 2019

Presentatie studenten Hogeschool Rotterdam PI-Project

29 januari 2019

Bijeenkomst #6 verslag

14 november 2018

Workshop studenten bouwkunde TU Delft

9 november 2018

Stadmakerscongres - pamflet/motie aan

wethouder Barbara Kathmann

2 Oktober 2018

Bijeenkomst #5 verslag

5 t/m 9 juni 2018

ROAR - Beschilderen kolommen onder metro

1-10 Juni 2018

326 Ruimtes - Theater in de Maassilo

13 Juni 2018

Bijeenkomst #4 verslag

16-19 mei 2018

Van Alan's International Council bezoekt Maashaven

11 november 2017

Stadmakerscongres - presentatie Gouden Regels

22 september 2017

Bijeenkomst #3

19 juni 2017

Bijeenkomst #2

4 april 2017

Startbijeenkomst Stadslab Maashaven #1

Programma

Contact

Op de hoogte blijven? Vul het formulier in en krijg van elke bijeenkomst een verslag.

Een keer komen praten of een bijeenkomst bijwonen?

Stuur ons een mail!

stadslabmaashaven@gmail.com

Stadslab Maashaven wordt gefaciliteerd door Vitibuck.

Bedankt voor het aanmelden!

CONTACT
bottom of page